Cổng thành phần

26 trường mầm non

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Mầm non Bích Hoà http://mnbichhoa.thanhoaiedu.vn
2 Mầm non Bình Minh I http://mnbinhminhi.thanhoaiedu.vn
3 Mầm non Bình Minh II http://mnbinhminhii.thanhoaiedu.vn
4 Mầm non Cao Dương http://mncaoduong.thanhoaiedu.vn
5 Mầm non Cao Dương II http://mncaoduongii.thanhoaiedu.vn
6 Mầm non Cao Viên http://mncaovien.thanhoaiedu.vn
7 Mầm non Cao Viên II http://mncaovienii.thanhoaiedu.vn
8 Mầm non Cự Khê http://mncukhe.thanhoaiedu.vn
9 Mầm non Dân Hoà http://mndanhoa.thanhoaiedu.vn
10 Mầm non Đỗ Động http://mndodong.thanhoaiedu.vn
11 Mầm non Hồng Dương http://mnhongduong.thanhoaiedu.vn
12 Mầm non Kim An http://mnkiman.thanhoaiedu.vn
13 Mầm non Kim Thư http://mnkimthu.thanhoaiedu.vn
14 Mầm non Liên Châu http://mnlienchau.thanhoaiedu.vn
15 Mầm non Mỹ Hưng http://mnmyhung.thanhoaiedu.vn
16 Mầm non Phương Trung I http://mnphuongtrungi.thanhoaiedu.vn
17 Mầm non Phương Trung II http://mnphuongtrungii.thanhoaiedu.vn
18 Mầm non Tam Hưng A http://mntamhunga.thanhoaiedu.vn
19 Mầm non Tam Hưng B http://mntamhungb.thanhoaiedu.vn
20 Mầm non Tân Ước http://mntanuoc.thanhoaiedu.vn
21 Mầm non Thanh Cao http://mnthanhcao.thanhoaiedu.vn
22 Mầm non Thanh Mai http://mnthanhmai.thanhoaiedu.vn
23 Mầm non Thanh Thuỳ http://mnthanhthuy.thanhoaiedu.vn
24 Mầm non Thanh Văn http://mnthanhvan.thanhoaiedu.vn
25 Mầm non Thị Trấn Kim Bài http://mnthitrankimbai.thanhoaiedu.vn
26 Mầm non Xuân Dương http://mnxuanduong.thanhoaiedu.vn

24 trường tiểu học

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Tiểu học Bích Hoà http://thbichhoa.thanhoaiedu.vn
2 Tiểu học Bình Minh A http://thbinhminha.thanhoaiedu.vn
3 Tiểu học Bình Minh B http://thbinhminhb.thanhoaiedu.vn
4 Tiểu học Cao Dương http://thcaoduong.thanhoaiedu.vn
5 Tiểu học Cao Viên I http://thcaovieni.thanhoaiedu.vn
6 Tiểu học Cao Viên II http://thcaovienii.thanhoaiedu.vn
7 Tiểu học Cự Khê http://thcukhe.thanhoaiedu.vn
8 Tiểu học Dân Hoà http://thdanhoa.thanhoaiedu.vn
9 Tiểu học Đỗ Động http://thdodong.thanhoaiedu.vn
10 Tiểu học Hồng Dương http://thhongduong.thanhoaiedu.vn
11 Tiểu học Kim An http://thkiman.thanhoaiedu.vn
12 Tiểu học Kim Thư http://thkimthu.thanhoaiedu.vn
13 Tiểu học Liên Châu http://thlienchau.thanhoaiedu.vn
14 Tiểu học Mỹ Hưng http://thmyhung.thanhoaiedu.vn
15 Tiểu học Phương Trung I http://thphuongtrungi.thanhoaiedu.vn
16 Tiểu học Phương Trung II http://thphuongtrungii.thanhoaiedu.vn
17 Tiểu học Tam Hưng http://thtamhung.thanhoaiedu.vn
18 Tiểu học Tân Ước http://thtanuoc.thanhoaiedu.vn
19 Tiểu học Thanh Cao http://ththanhcao.thanhoaiedu.vn
20 Tiểu học Thanh Mai http://ththanhmai.thanhoaiedu.vn
21 Tiểu học Thanh Thuỳ http://ththanhthuy.thanhoaiedu.vn
22 Tiểu học Thanh Văn http://ththanhvan.thanhoaiedu.vn
23 Tiểu học Thị trấn Kim Bài http://ththitrankimbai.thanhoaiedu.vn
24 Tiểu học Xuân Dương http://thxuanduong.thanhoaiedu.vn

21 trường THCS

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trung học cơ sở Bích Hoà http://thcsbichhoa.thanhoaiedu.vn
2 Trung học cơ sở Bình Minh http://thcsbinhminh.thanhoaiedu.vn
3 Trung học cơ sở Cao Dương http://thcscaoduong.thanhoaiedu.vn
4 Trung học cơ sở Cao Viên http://thcscaovien.thanhoaiedu.vn
5 Trung học cơ sở Cự Khê http://thcscukhe.thanhoaiedu.vn
6 Trung học cơ sở Dân Hoà http://thcsdanhoa.thanhoaiedu.vn
7 Trung học cơ sở Đỗ Động http://thcsdodong.thanhoaiedu.vn
8 Trung học cơ sở Hồng Dương http://thcshongduong.thanhoaiedu.vn
9 Trung học cơ sở Kim An http://thcskiman.thanhoaiedu.vn
10 Trung học cơ sở Kim Thư http://thcskimthu.thanhoaiedu.vn
11 Trung học cơ sở Liên Châu http://thcslienchau.thanhoaiedu.vn
12 Trung học cơ sở Mỹ Hưng http://thcsmyhung.thanhoaiedu.vn
13 Trung học cơ sở Nguyễn Trực - Thị Trấn Kim Bài http://thcsnguyentructhitrankimbai.thanhoaiedu.vn
14 Trung học cơ sở Phương Trung http://thcsphuongtrung.thanhoaiedu.vn
15 Trung học cơ sở Tam Hưng http://thcstamhung.thanhoaiedu.vn
16 Trung học cơ sở Tân Ước http://thcstanuoc.thanhoaiedu.vn
17 Trung học cơ sở Thanh Cao http://thcsthanhcao.thanhoaiedu.vn
18 Trung học cơ sở Thanh Mai http://thcsthanhmai.thanhoaiedu.vn
19 Trung học cơ sở Thanh Thuỳ http://thcsthanhthuy.thanhoaiedu.vn
20 Trung học cơ sở Thanh Văn http://thcsthanhvan.thanhoaiedu.vn
21 Trung học cơ sở Xuân Dương http://thcsxuanduong.thanhoaiedu.vn
Lịch làm việc
 • Chủ nhật 12/09/2021 07:30
  Duyệt KH thực hiện NVNH các trường MN, TH, THCS

 • Thứ hai 23/08/2021 14:00
  HĐ TĐKT huyện duyệt kết quả thi đua năm học 2020 - 2021 ngành GD&ĐT

 • Thứ ba 24/08/2021 08:00
  Sở GD&ĐT: Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học Mầm non

 • Thứ hai 23/08/2021 14:00
  Sở GD&ĐT: Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học THCS

 • Thứ hai 23/08/2021 08:00
  Sở GD&ĐT: Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học Tiểu học

 • Thứ bảy 21/08/2021 08:30
  Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 • Thứ sáu 20/08/2021 00:00
  Tập huấn Sách giáo khoa lớp 2 (bộ KNTTVCS)

 • Thứ hai 16/08/2021 00:00
  Chỉ đạo các nhà trường tiểu học xây dựng chuyên đề chuyên môn

 • Thứ sáu 13/08/2021 09:30
  Họp xét duyệt hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Thứ sáu 13/08/2021 09:50
  Họp Sở chỉ huy phòng chống dịch của TP với Chủ tịch nước

 • Thứ bảy 14/08/2021 00:00
  BC KH phát triển KTXH 2021

 • Thứ tư 11/08/2021 00:00
  BC tiến độ xây dựng trường CQG 2021

 • Thứ ba 17/08/2021 13:30
  Tập huấn GV Ngữ văn 6 buổi 3

 • Thứ ba 10/08/2021 13:30
  Tập huấn GV Ngữ văn 6 buổi 1

 • Thứ hai 02/08/2021 14:00
  Nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Thứ ba 03/08/2021 20:00
  Giao ban phiên tháng 8 giữa Phòng GD&ĐT và BGH các trường THCS

 • Thứ bảy 24/07/2021 06:00
  Thực hiện giãn cách XH theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày

 • Thứ năm 22/07/2021 09:00
  Tổ chức thi thử cho HS lớp 678

 • Thứ sáu 23/07/2021 07:30
  Cấp THCS kiểm tra học kì II năm học 2020 - 2021

 • Thứ năm 22/07/2021 07:30
  Chuẩn bị cho cấp THCS kiểm tra hết học kì II năm học 2020 - 2021

 • Thứ ba 20/07/2021 07:30
  Họp HĐND huyện

 • Thứ ba 20/07/2021 09:50
  Dự hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19

 • Thứ hai 19/07/2021 16:20
  Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (TP_H_X)

 • Thứ sáu 23/07/2021 00:00
  Tuyển sinh trực tiếp MN, TH, THCS

 • Thứ tư 21/07/2021 08:00
  Tập huấn quản trị phần mềm thi học kì II cho các trường THCS

 • Thứ tư 21/07/2021 08:00
  Tập huấn quản trị Website cho các trường MN, TH, THCS

 • Thứ hai 19/07/2021 14:00
  Họp BTC cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

 • Thứ sáu 16/07/2021 14:00
  Họp triển khai hoạt động của Cổng thông tin điện tử của UBND huyện

 • Thứ sáu 16/07/2021 15:00
  Họp giao ban Hiệu trưởng THCS

 • Chủ nhật 18/07/2021 00:00
  Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022

 • Thứ năm 15/07/2021 00:00
  Tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non năm học 2021 - 2022

 • Thứ hai 12/07/2021 00:00
  Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

Xem toàn bộ

Văn bản mới

307/KH-GDĐT

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025

Thời gian đăng: 16/05/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:4

1688/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 02/04/2024

lượt xem: 155 | lượt tải:108
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Bộ giáo dục và đào tạo
Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch Covid-19 của các nhà trường trong thời gian vừa qua?

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây