Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch Covid-19 của các nhà trường trong thời gian vừa qua?

Liên kết website

Thủ tục 07: Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Quyết định 2563/QĐ-BGDĐT)

Thông tin
Lĩnh vực:
Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện TTHC:
Sở GD
Cấp độ:
Cấp độ 3
Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Không
Phạm vi phục vụ
Không
Kết quả thực hiện
Không
Hướng dẫn người dùng nộp hồ sơ:
 1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi. gov.vn/; hoặc qua bưu điện; hoặc gửri trực tiếp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửri trực tiếp hoặc qua bưu đ ện hoặc thư đ ện t cho nhà đầu tư.
Bước 3: Trong vòng 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các c ơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động.
Trường hợp c sở giáo dục chưa đủ đ ều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, c quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
 1. Cách thức thực hiện: Gửri hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi. gov.vn/; qua bưu điện; hoặc trực tiếp.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  1. Thành phần hồ sơ :
 1. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-cP.
 2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đ n đầu tư và ấy chứng nhận đ n doanh n h ệp đối vớ c sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 4. Quy chế tổ chức, hoạt động của c ơ sở giáo dục mầm non/c ơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.
     đ) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 1. Báo cáo giải trình về việc c ơ sở giáo dục mầm non/c ơ sở giáo dục phổ thông đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, đồ ng thời gửri kèm:
- Danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng;
 • Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
 • Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
 • Đố i tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo (học sinh, học viên);
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh gi á, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.
  1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Yêu cầu
Không có yêu cầu
Căn cứ pháp lý
1
- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
2
- Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành ch nh được ban hành mới; thủ tục hành ch nh được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3
- Quyết định sổ 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phổ Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của thành phổ Hà Nội.
Hồ sơ gồm:
Đề nghị Quý Cơ quan hoàn thành biểu mẫu và các tài liệu nộp hồ sơ qua mạng như sau:
STT Tên giấy tờ: Số bản Tệp đính kèm Mẫu đơn
1 Đơn đăng kí hoạt động Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 1 Tải về
Mã bảo mật
Các thủ tục hành chính khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây